11-skips_self_portrait.jpg

Skip's Battaglia's self portrait
Skip Battaglia